دسته‌بندی نشده

  • باور

    باورها زهدان افکارند.   آدمی در جهت تأیید باورهایش عمل می‌کند.   باورها مغز لایه‌های پیچیده‌ی روان آدمی‌اند.   باور به تغییرپذیری، امید را زنده نگه می‌دارد.   باور بنیادین مهرطلب‌ها تلاش بیمارگونه در جلب رضایت دیگران و تأیید پذیری از جانب ایشان است.   بحران درست از نقطه‌ای شروع می‌شود که باورهای بنیادین در […]

  • چرا می‌خواهم بنویسم؟

    خواندن شعر گردنه‌ی حیرانی در کلاس ادبیات پیش دانشگاهی با اقبال بسیار زیادی روبرو شد. از ذوق روی پاهایم بند نیستم. تازه از مدرسه رسیده‌ام. مادر به جان فرش افتاده و می‌سابد. سلام می‌کنم. جواب نمی‌دهد. خشم از صورتش می‌بارد. لپهایش ورم کرده و سرخ است. همین چند روز پیش از قهر آمد. مرا که […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز