مرور کتاب

  • یکلیا و تنهایی او

    یکلیا و تنهایی او بهترین اثر تقی مدرسی است. نثر کتاب و موضوعی که به آن پرداخته شده بود بسیار جذاب بود و تازگی داشت.آنچه من از کتاب متوجه شدم در سرتاسر کتاب رویارویی غیر مستقیمی بین خدا و شیطان نمود دارد. وجود این دو نیروی خیر و شر در بین شخصیت‌های داستان نیز دیده […]

  • مروری بر فصل جهان بینی جدید در عشق و شعر عاشقانه از کتاب جنون نوشتن

    این متن مروریست بر قسمتی از کتاب جنون نوشتن. نوشته‌ی دکتر رضا براهنی جهان‌بینی جدید در عشق و شعر عاشقانه آنچه در این متن شاخک‌های من را جنباند، نگاه منحصربه‌فرد نویسنده نسبت به مقوله‌ی شعر از نوع عاشقانه‌اش است. شعری که عشق در آن زائیده می‌شود و سپس بیان می‌گردد. هروقت عبارت شعر عاشقانه به […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز