جدیدترین مطالب

گزین‌گویه
مرجان سلیمی

عمل

اگر رؤیاهایت را با عملت همراه نکنی سیلیِ حسرت تو را زمین‌گیر خواهد کرد.   باورهای انعطاف‌ناپذیر عمل به تغییر را  ناممکن می‌سازند.   از

بیشتر»
گزین‌گویه
مرجان سلیمی

راز

رازداری، اساس اعتماد است.   راز خشنودی، وابسته به درون انسان است.   راز تنهایی، نزدیک شدن به خویشتن خویش است.   مرگ، رازیست که

بیشتر»
گزین‌گویه
مرجان سلیمی

آینده

گذشته، امید به آینده‌ی نزیسته است.   آینده، آینه‌ی گذشته‌ی زیسته است.   حال، حد فاصل میان گذشته‌‌ی زیسته و آینده‌ی نزیسته است.   آینده

بیشتر»

مطالب اتفاقی

برای ارتباط با ما فرم زیر را پر کنید

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز